Disclaimer

bijBouwe Advies & Bemiddeling B.V (Kamer van Koophandel: 63942631), hierna te noemen bijBouwe, verleent je hierbij toegang tot www.bijbouwe.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. bijBouwe behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is deels bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Deze informatie is echter niet bedoeld als deskundig advies. Keuzes worden door de gebruiker zelf gemaakt.

Daarnaast is het mogelijk een aanbod te ontvangen en eventueel aan de hand van het aanbod ook een overeenkomst te sluiten. Informatie hierover staat op de Website, de informatie geeft een goed beeld van de mogelijkheden, maar geldt niet als een bindend aanbod. Indien je direct een overeenkomst kunt sluiten voor bijvoorbeeld advies, dan kun je er van uitgaan dat de informatie niet vrijblijvend is, met inachtneming van het hieronder gestelde.

Beperkte aansprakelijkheid

bijBouwe spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van bijBouwe. In het bijzonder zijn eventuele prijzen op de Website onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan bijBouwe nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij bijBouwe. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van bijBouwe, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing en dit document kan van tijd tot tijd wijzigen.