6 dingen waarvan je niet wist dat je ze wilde weten over een MJOP: hoe onderhoud van een appartementencomplex wordt geregeld6 dingen waarvan je niet wist dat je ze wilde weten over een MJOP: hoe onderhoud van een appartementencomplex wordt geregeld
Blog

6 dingen waarvan je niet wist dat je ze wilde weten over een MJOP: hoe onderhoud van een appartementencomplex wordt geregeld

Eline GeerdesEline Geerdes13 November 2020

Dit blog is voor het laatst geupdated in 27-11-2023

Ok, toegegeven: het is niet het meest sexy onderwerp om het over te hebben: onderhoud. Sterker nog, een plan voor toekomstig onderhoud. Maar zo’n plan is bij veel geldverstrekkers verplicht. Vandaag gaan we het dus hebben over het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor appartementencomplexen. Belangrijk om even aandacht aan te besteden. Want met zo’n rapport kun je het beste vaststellen welk onderhoud nodig is en wat de kosten zullen zijn. Handig voor de VvE. Graag vertellen we je iets meer over het MJOP. We houden het kort, beloofd.

Wat is een MJOP?

Het rapport heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van de VvE. In ieder geval het dak en de gevel. Vaak worden ook de kozijnen en het trappenhuis meegenomen. De kosten van groot onderhoud aan het complex worden in het rapport per onderdeel benoemd.

Met dit totaaloverzicht kan het bestuur de bijdrage berekenen dat elk lid af moet dragen aan de VvE.

Geen idee wat een VvE is? Het is een verplichte bijkomstigheid als je een appartement koopt. We schreven er een uitgebreid blog over. Lees hier de 5 zaken die jij moet weten over de Vereniging van Eigenaren (VvE) voordat je een appartement koopt.

Wat staat er in het MJOP?

Er zijn drie essentiële onderdelen:

  • Bouwdeel: over welk bouwdeel het gaat (kozijnen, gevel, dak, dakgoot, etc.)
  • Cyclus: hoe lang gaat het bouwdeel mee en wanneer is herstel of vervanging nodig
  • Kosten: wat zijn de kosten voor herstel of vervanging van de bouwdelen

Het is belangrijk dat alle onderdelen waar de VvE betrekking op heeft worden meegenomen in het MJOP. Een rapport heeft vaak een plan voor 10 jaar.

Sommige bouwdelen hebben echter een levensduur heeft van 15 jaar (een dak bijvoorbeeld) of zelfs 25 jaar (de lift). Dit betekent niet dat deze niet mee worden genomen in een 10-jaren plan.

Een VvE zorgt er met een MJOP ook voor dat voor zulk groot onderhoud voldoende gereserveerd wordt.

MJOP verplicht?

Bij veel geldverstrekkers is een MJOP verplicht. Voor een bijBouwe Hypotheek is een MJOP sowieso wenselijk. Er wordt bovendien een minimale eis gesteld dat er óf eem MJOP is, óf dat de VvE jaarlijks ten minste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveert.

Wat kost het opstellen van een MJOP?

Er zijn geen vaste prijzen voor het opstellen van een MJOP. Het verschilt per stad en per aanbieder, en is afhankelijk van het aantal appartementen in het appartementencomplex.

Conditiemeting van de bouwdelen

Bij het opmaken van een MJOP is het verstandig ook een conditiemeting te laten doen. Hiermee bekijk je alle genoemde bouwdelen in het MJOP, en wordt bekeken of deze al onderhoud nodig hebben.

Sommige bouwdelen vervallen sneller dan hun gemiddelde levensduur, soms zal dus snellere actie nodig zijn.

Bepalen bijdrage voor reservering

Elke VvE is verplicht om een onderhoudsreserve op te bouwen. Dit doe je niet met een enkele storting, maar met een jaarlijkse reservering. Elk VvE-lid draagt hier aan bij. Soms maandelijks, soms jaarlijks.

Het onderhoudsfonds moet ‘voldoende’ zijn om er voor te zorgen dat het pand goed wordt onderhouden.

Een MJOP is hiervoor een perfecte indicatie. Elke andere manier, zoals het hanteren van de herbouwwaarde, heeft een gebrek.

Belangrijk: periodieke herkeuring

De wereld staat niet stil: prijzen van grondstoffen wijzigen, belastingpercentages veranderen, de staat van verschillende bouwdelen kunnen plotseling veranderen.

Belangrijk dus om het MJOP van de VvE periodiek (ongeveer elke 5 jaar) te laten herzien. Zo blijft het plan actueel en kan je snel handelen op gebeurtenissen. Sommige werkzaamheden kan je uitstellen, anderen juist versnellen.

Zo blijft jullie kostbare pand in optimale conditie. Het is bovendien aanzienlijk goedkoper om te herkeuren dan om een nieuw MJOP op te laten stellen.