Huurinkomsten meenemen bij je maximale hypotheekberekeningHuurinkomsten meenemen bij je maximale hypotheekberekening
Blog

Huurinkomsten meenemen bij je maximale hypotheekberekening

Eline GeerdesEline Geerdes22 September 2021 at 11:00

Dit blog is voor het laatst geupdated op 28-11-2023

Met de introductie van de verhuurhypotheek is investeren in vastgoed de afgelopen jaren erg populair geworden. Steeds meer mensen stellen dan ook de vraag of, en hoe huurinkomsten meegenomen kunnen worden in hun maximale hypotheekberekening. Alles over hoe dit werkt en hoe bijBouwe hiermee omgaat lees je in dit blog.

Huurinkomsten meenemen maximale hypotheek

Verhuur je een woning en ben je van plan binnenkort een hypotheek af te sluiten? Dan is het mogelijk om de huurinkomsten van deze woning op te tellen bij je toetsinkomen. Dit kan gunstig zijn, aangezien hierdoor waarschijnlijk meer mogelijk is bij het berekenen van je maximale hypotheek.

Belastingtechnisch vallen huurinkomsten in de categorie “inkomen uit sparen en beleggen” (box 3). Een gedeelte van de huurinkomsten kan worden opgeteld bij het toetsinkomen. Hoeveel dit is verschilt per geldverstrekker.

Hoe zit dat bij de bijBouwe hypotheek?

Huurinkomsten meenemen bijBouwe hypotheek

bijBouwe neemt de huurinkomsten en vermindert deze met 20% exploitatiekosten en de lasten van een eventueel aanwezige hypotheek op de verhuurwoning. Dit betekent dus dat je tot 80% van je huurinkomsten bovenop je toetsinkomen mag tellen.

Dit kan wel alleen bij hypotheken zonder NHG en er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Je moet bij de hypotheekaanvraag kunnen verklaren dat de woning die gefinancierd wordt voor eigen bewoning is en dus niet verhuurd gaat worden. Ook moet het verhuurde pand hypotheekvrij zijn of er moet een verklaring van de geldverstrekker zijn dat verhuur is toegestaan.

Voorwaarden huurinkomsten meenemen

Allereerst moeten de huurinkomsten vast en bestendig zijn. Dit houdt in dat je aan moet kunnen tonen dat er daadwerkelijk (legaal) huurders in je woning wonen.

Bij een hypotheekaanvraag vragen we daarom om een huurcontract met een duur van ten minste 12 maanden, en een bankafschrift met huurbijschrijvingen van de afgelopen drie maanden. Als je huurinkomsten mee wilt nemen in de berekening van je maximale hypotheek, zijn huurcontracten dus erg belangrijk.

Ook moeten de huurinkomsten die je ontvangt vrij beschikbaar zijn, wat betekent dat je zelf kan beslissen wat je met de inkomsten wil doen. Het is dus niet de bedoeling dat je afhankelijk bent van huurinkomsten om bijvoorbeeld je eigen hypotheek te betalen.

Wanneer het gaat om kamerverhuur, moet je aan kunnen tonen dat ten minste één kamer wordt verhuurd aan familielid tot en met de tweede graad.

Let op: als je veel panden verhuurt en je berekende toetstinkomen voor de helft of meer uit huurinkomsten bestaat, moeten wij een aantal extra checks doen.

Dus: kun je huurinkomsten meenemen voor je maximale hypotheekberekening?

In het kort: ja! Maar er zijn wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Klaar voor je hypotheekaanvraag?

Bereken wat je kan lenen of start direct je hypotheekaanvraag. Liever zelf of toch advies? De keuze is aan jou.