Verduurzaming in het hypotheekadvies - een onderzoekVerduurzaming in het hypotheekadvies - een onderzoek
Blog

Verduurzaming in het hypotheekadvies – een onderzoek

Eline GeerdesEline Geerdes9 August 2023 at 10:00

We staan in Nederland voor een flinke uitdaging op het gebied van vergroening, en de verduurzaming van woningen kan hierbij een belangrijke rol spelen. Wie zijn huis verduurzaamt mag extra lenen, tot 106% van de woningwaarde. Daarnaast zorgt het voor lagere energielasten, meer wooncomfort én draagt het bij aan een beter klimaat. Toch wordt het benodigde tempo voor de verduurzaming niet gehaald.

Hoe komt dit? Wie beter te vragen dan de bij ons aangesloten onafhankelijk adviseurs, vaak het eerste aanspreekpunt van onze klanten. We belden met 37 van hen en vroegen ze het hemd van het lijf over het thema verduurzaming. De belangrijkste resultaten en conclusies delen we graag met je in dit blog.

Is verduurzaming een standaard onderdeel van het hypotheekadvies?

We starten met het goede nieuws: bij bijna alle ondervraagde onafhankelijk adviseurs is verduurzaming een standaard onderdeel van het hypotheekadvies. Daarnaast wordt er bij klanten met een laag energielabel (G) in bijna alle gevallen gekeken hoe dit naar een hoger energielabel getild kan worden.

Hoe wordt verduurzaming meestal gefinancierd?

In bijna alle gevallen wordt verduurzaming gefinancierd door een verhoging op de hypotheek. Hier komen dan kosten voor taxatie, advies, de notaris en rente bij kijken. In slechts 15% van de gevallen wordt het direct meegenomen bij een aanvraag voor een nieuwe hypotheek, en in enkele gevallen gaat het om een persoonlijke lening, subsidie van de gemeente of eigen vermogen.

Wat zijn de meest genoemde redenen om niet te verduurzamen?

Verduurzaming is vaak niet nodig als het gaat om de aankoop van een nieuwbouwwoning, simpelweg omdat het huis al duurzaam is gebouwd. Daarnaast kunnen de kosten voor verduurzaming van appartementen vaak verdeeld worden door de samenwerking van VvE’s (Vereniging van Eigenaars).

Dit zijn logische verklaringen. Maar daar tegenover staat dat klanten verduurzaming van hun huis vaak een te hoge investering vinden. Klanten kunnen een EBB (Energiebespaarbudget of Duurzaamheidsbudget) aanvragen, wat buiten de toetslast voor de hypotheek valt. Dit lijkt voor velen echter niet genoeg, en zelf geld lenen naast de hypotheek vinden de meesten geen optie.

Ook werd aangegeven dat er een wirwar aan informatie op internet te vinden is, waardoor ze door de bomen het bos niet meer zien. Dit maakt het minder aantrekkelijk om in de materie te duiken.

Vormt de extra taxatie bij verduurzaming een drempel?

We hielden de respondenten een stelling voor: “Mijn klantenbestand zal sneller verduurzamen als de taxatie bij een verhoging voor energiebesparende maatregelen niet meer verplicht wordt.” Hier was 18% het mee oneens: dit speelt voor hun geen of slechts een zeer kleine rol. De helft van de ondervraagde adviseurs gaf aan dit wel degelijk meespeelt en was het hier mee eens. De kosten voor een extra taxatierapport kunnen een drempel vormen voor klanten. De overige 31% gaf aan hier neutraal in te staan.

Wat kunnen we concluderen uit dit onderzoek?

Verduurzaming lijkt dus voor veel klanten ingewikkeld of te duur, maar dat hoeft het volgens ons echt niet te zijn. Het advies en inzicht in de klantsituatie is hierbij dus van onschatbare waarde.

Dat veel klanten niet inzien dat verduurzaming juist geld op kan leveren is jammer. Bij veel huizen kom je bijvoorbeeld met een investering van € 10.000 EBB al een heel eind om de woning energiezuiniger te maken, en de energierekening significant te verlagen. Deze investering valt voor de meeste woningen buiten de maximale hypotheekberekening.

Ook zijn er verschillende tools die het tijdens een adviesgesprek makkelijk kunnen maken hier inzicht in te krijgen. HomeQgo heeft bijvoorbeeld een online rekenmodel ontwikkeld waar klanten kosteloos een duurzaamheidscheck kunnen doen, en NHG heeft een aantal handige tools gemaakt om te meten of de benodigde investering wel binnen de hypotheek past. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan vooral ook deze pagina.

Voor ons als geldverstrekker zijn er zeker ook nog kansen. Tijdens dit onderzoek hebben we een aantal tips gekregen van adviseurs om ons als geldverstrekker nog beter in de markt te positioneren op het gebied van verduurzaming. En aangezien we dit hoog in het vaandel hebben staan, zullen we onze producten en diensten altijd blijven aanpassen en verfijnen op dit gebied.