bijBouwe in de persbijBouwe in de pers
Pers

bijBouwe: wijzigingen door invoering MCD

Oscar VerheijenOscar Verheijen4 July 2016

Vanaf 1 juli 2016 anticipeert bijBouwe op de inwerkingtreding van de Europese hypothekenrichtlijn genaamd Mortgage Credit Directive (MCD) . De belangrijkste wijziging bestaat uit de wijze waarop het aanbod voor je klant tot stand komt, er zal vanaf maandag dus een aantal dingen voor jou en je klant veranderen. Lees alle veranderingen op onze adviseurs-pagina.

Afgeschaft: verplichting van inkomensupdate

bijBouwe vindt het verstrekken van verantwoorde hypotheken erg belangrijk. Om de hypotheek beter te kunnen beheren, introduceerde we de jaarlijkse inkomensupdate. Vanuit zowel adviseurs als consumenten kwamen hier veel reacties op. In overleg met hen heeft bijBouwe besloten om de verplichte jaarlijkse inkomensupdate met de daaraan gekoppelde rente-opslag vanaf 1 juli met terugwerkende kracht te laten vervallen.

Vanaf nu wordt beheer van de hypotheek ingevuld door klanten de mogelijkheid bieden om altijd contact op te nemen en ondersteuning te vragen bij het betaalbaar houden van de hypotheek. Daarnaast werkt bijBouwe aan een persoonlijke omgeving waarin de gegevens over de hypotheek zijn in te zien en wijzigingen aangevraagd kunnen worden. Directeur Bouwe Kuik hierover: “Hiermee hebben wij volgens ons net zo goede indicatoren om passende hypotheken te verstrekken, zonder de klant en zijn adviseur hiermee onnodig te belasten”. Een klein panel van klanten en adviseurs liet al weten hier positief tegenover te staan.

Wat gaat er veranderen door implementatie MCD?

 • Je vraagt je offerte op de vertrouwde wijze via HDN bij ons of je Service Provider aan.
 • Je ontvangt voortaan 3 documenten:
 • Garantieverklaring
 • ESIS (European Standardized Information Sheet)
 • Indicatieve offerte
 • Garantieverklaring: hiermee krijgt je klant al de zekerheid dat wij voor het opmaken van de offerte kijken naar de rentelijst zoals die geldt op de datum dat de indicatieve offerte is aangevraagd.
 • Je klant heeft 3 weken de tijd om het aanbod te accepteren. De getekende garantieverklaring is vanaf de afgiftedatum 4 maanden geldig.
 • Bij de verzending van de Garantieverklaring ontvang je nog twee zaken: de indicatieve offerte en het ESIS.
 • Het ESIS is het vervangende document van het EGI. Hierin worden voor de klant de belangrijkste kenmerken van de aangevraagde lening samengevat.
 • Met de indicatieve offerte zorgen wij er voor dat je klant alvast alle aanvullende zaken kan bestuderen die later in de offerte vermeld staan.
 • De getekende garantieverklaring en alle andere documenten lever je nog steeds aan via HDN.
 • Na positieve beoordeling ontvang je de definitieve offerte, ook wel het Bindend Krediet Aanbod (BKA). De offerte is bindend voor bijBouwe, maar niet voor je klant.
 • De definitieve offerte heeft een (wettelijke) bedenktijd van 2 weken.
 • De definitieve offerte moet ondertekend retour gezonden worden, binnen twee weken.
 • Na ondertekening van de offerte en bijlagen binnen de geldigheidstermijn wordt het dossier 'finaal akkoord' gegeven en sturen wij de stukken naar de notaris.

Praktische zaken

 • Voor aanvragen die in de pijplijn zitten geldt het volgende:
 • Voor aanvragen die voor 1 juli gedaan zijn en waar geen 'finaal akkoord' voor is afgegeven zal nog alsnog een BKA uitgebracht worden. Pas daarna zal de hypotheekakte verstuurd worden. Dit is dus een extra handeling die bij spoeddossiers een kleine vertraging oplevert.
 • Voor aanvragen waarvoor voor 1 juli al ‘finaal akkoord’ is afgegeven, verandert er niets. De notaris kan de passeerdatum nog steeds doorgeven.
 • Aanvragen waarvoor nog geen offerte is uitgebracht volgen het nieuwe proces. Deze ontvangen eerst een Garantieverklaring.
 • Met het invoeren van de MCD wijzigen naast het aanvraagproces nog een aantal zaken. Het JKP en de vergoeding van bijvoorbeeld vervroegde aflossing worden op een andere manier berekend dan voorheen. Meer informatie hierover lees je hierover in de offerte.
 • De offerte (BKA) is twee weken geldig. Indien de resterende geldigheid minder is dan twee weken wordt de geldigheidsdatum van de offerte aangepast.
 • De uitgangspunten van NHG staan op de website van NHG.

Klaar voor je hypotheekaanvraag?

Bereken wat je kan lenen of start direct je hypotheekaanvraag. Liever zelf of toch advies? De keuze is aan jou.