Preventief en bijzonder beheer

Preventief beheer

Voorkomen is beter dan genezen. Om eventuele betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk te verhelpen passen we preventief beheer toe. Zo proberen we problemen op te lossen, nog voordat ze zich voordoen. Hoe vroeger we erbij zijn, hoe groter de kans op een effectieve oplossing.

De meeste activiteiten rondom preventief beheer voeren we uit op basis van verzoeken en signalen van de klant. Verder wordt er gekeken naar eventuele gevolgen van veranderingen in het hypotheekproduct en de hypotheekmarkt. Zo signaleren wij vroeg welke klanten een hoog risico op betalingsachterstanden lopen.

Op basis van het ingeschatte risico zoeken we proactief naar een maatwerk oplossing met als doel woningbehoud en het voorkomen/beperken van verliezen voor jou.

Corona beleid (huidige marktomstandigheden)

Door het coronavirus wijzigen de huidige marktomstandigheden. Deze wijzigingen kunnen impact hebben op jou en je gezin en jullie financiële situatie. Indien benodigd, zijn wij er om samen met jullie naar een mogelijke passende oplossing te zoeken.

Denk je dat je in betalingsproblemen komt door de huidige marktomstandigheden? Neem dan contact op met onze bijzonder beheer afdeling via telefoonnummer 010 242 1021.

Zij staan op werkdagen tussen 9.00 - 17.30 voor je klaar om je situatie te bespreken.

Naar aanleiding van dit contact kunnen we beoordelen hoe wij jou het beste kunnen helpen en wat voor aanvullende informatie wij eventueel van je nodig hebben.

Regulier proces

Zijn jouw mogelijke betalingsproblemen niet gerelateerd aan de huidige marktomstandigheden? Dan willen we je vragen om de onderstaande stappen te volgen zodat wij jou het beste kunnen helpen.

A) Contact opnemen

We gaan graag met je in gesprek over je financiële positie. Op een laagdrempelige manier kan je bij ons terecht om je situatie te bespreken. Om met jou mee te kunnen denken over je financiële positie hebben wij een aantal documenten nodig.

Wat hebben wij van je nodig?

Situatie omschrijving: Wat is de situatie die je met ons wilt bespreken?

Gegevens financiële positie (uitgaven, inkomen en vermogenspositie):

  • Inkomen en uitgaven formulier, inclusief eventuele schulden. Deze vind je hier: www.nibud.nl/beroepsmatig/begrotingsformulier-woonlasten/.
  • Indien je inkomen ontvangt: je meest recente salarisstook of maandspecificatie van je uitkering en/of pensioen.
  • Een bankafschrift van de volledige afgelopen maand van de rekening(en) waarop alle inkomsten binnenkomen en waarvan alle uitgaven worden gedaan.
  • Een overzicht van je spaarrekeningen en bankrekeningen (je vermogenspositie).

Deze informatie kun je naar info@bijbouwe.nl mailen. Na ontvangst beoordelen wij je situatie en nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met 024 8000 789 en kies voor advies.

B ) Hulp aanbieden

Aan de hand van de ontvangen documenten analyseren wij of wij je kunnen helpen en zo ja welke oplossing wij kunnen bieden. Er zijn meerdere oplossingen bij toekomstige en huidige betalingsproblemen. Denk hierbij aan een budgetcoach of een jobcoach of een betalingsafspraak.

Bijzonder beheer

We vinden het belangrijk om jou als klant te helpen wanneer je betalingsproblemen hebt. Samen proberen we je betalingsachterstand weer in te lopen. We kunnen je meerdere oplossingen bieden waarmee we streven naar woningbehoud.

Denk aan het afspreken van een betalingsregeling, herstructurering van de financiering of het inzetten van een budget- of jobcoach.

Als blijkt dat jij als klant niet mee wil werken aan een van bovenstaande oplossingen, zijn we genoodzaakt om andere middelen in te zetten. Bijvoorbeeld deurwaarders, loonbeslag of zelfs het overgaan tot executieverkoop. Maar hopelijk is dat allemaal niet nodig.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor bijzonder beheer? Neem dan contact op met onze speciale afdeling via 010 242 1021 of bijzonderbeheer@bijbouwe.nl.