Preventief en bijzonder beheer

Preventief beheer

Voorkomen is beter dan genezen. Om eventuele betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk te verhelpen passen we preventief beheer toe. Zo proberen we problemen op te lossen, nog voordat ze zich voordoen. Hoe eerder we erbij zijn, hoe groter de kans op een effectieve oplossing. Voorzie je mogelijke betalingsproblemen, bijvoorbeeld omdat je je baan dreigt kwijt te raken?

De meeste activiteiten rondom preventief beheer voeren we uit op basis van verzoeken en signalen van de klant. Verder wordt er gekeken naar eventuele gevolgen van veranderingen in de samenleving (denk aan corona), het hypotheekproduct en de (hypotheek)markt. Zo signaleren wij vroeg welke klanten een hoger risico op betalingsachterstanden lopen. Op basis van het ingeschatte risico zoeken we proactief naar een maatwerk oplossing met als doel woningbehoud en het voorkomen/beperken van verliezen voor jou.

We gaan graag met je in gesprek over je financiële positie. Zo kom je met ons in contact:

A) Contact opnemen

Op een laagdrempelige manier kan je bij ons terecht om je situatie te bespreken. Om met jou mee te kunnen denken over je financiële positie hebben wij een aantal documenten nodig.

Wat hebben wij van je nodig?

Situatie omschrijving: Wat is de situatie die je met ons wilt bespreken?

Gegevens financiële positie (uitgaven, inkomen en vermogenspositie):

  • Inkomen en uitgaven formulier, inclusief eventuele schulden. Deze vind je hier: www.nibud.nl/beroepsmatig/begrotingsformulier-woonlasten/.
  • Indien je inkomen ontvangt: je meest recente salarisstook of maandspecificatie van je uitkering en/of pensioen.
  • Een bankafschrift van de volledige afgelopen maand van de rekening(en) waarop alle inkomsten binnenkomen en waarvan alle uitgaven worden gedaan.
  • Een overzicht van je spaarrekeningen en bankrekeningen (je vermogenspositie).

Deze informatie kun je naar info@bijbouwe.nl mailen. Na ontvangst beoordelen wij je situatie en nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met 024 8000 789 en kies voor advies.

B ) Hulp aanbieden

Aan de hand van de ontvangen documenten analyseren wij of wij je kunnen helpen en zo ja welke oplossing wij kunnen bieden. Er zijn meerdere oplossingen bij toekomstige en huidige betalingsproblemen. Denk hierbij aan een budgetcoach, jobcoach of een betalingsafspraak.

Bijzonder beheer

We vinden het belangrijk om jou als klant te helpen wanneer je betalingsproblemen hebt. Samen proberen we je betalingsachterstand weer in te lopen. We kunnen je meerdere oplossingen bieden waarmee we streven naar woningbehoud.

Denk aan het afspreken van een betalingsregeling, herstructurering van de financiering of het inzetten van een budget- of jobcoach.

Als blijkt dat jij als klant niet mee wil werken aan een van bovenstaande oplossingen, zijn we genoodzaakt om andere middelen in te zetten. Dit zijn bijvoorbeeld deurwaarders, loonbeslag of zelfs het overgaan tot executieverkoop. Maar hopelijk is dat allemaal niet nodig.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor bijzonder beheer? Neem dan contact op met onze speciale afdeling via 010 242 1021 of bijzonderbeheer@bijbouwe.nl.